Trénink:

Následující příspěvek by měl sloužit jako určitý návod či inspirace pro ty z Vás, kteří jsou při tréninku s mužstvem odkázáni "sami na sebe" a brankářský trénink si musí připravovat sami. Níže uvedená cvičení jsou určena pro dva až tři brankáře. U cvičení, kde je potřeba tří brankářů, lze v případě, že jste na tréninku pouza dva, improvizovat a místo prvku se třetím brankářem zařadit jinou činnost

 

 

  1. Rozvoj chytání ve stoje

Obrazek

 

Popis cvičení:

 Brankář se přesouvá mezi dvěma metami vzdálenými od sebe 1 – 2 metry úkroky stranou. Trenér a druhý brankář stojí každý proti jedné z met ve vzdálenosti cca. 5 metrů a kopou volejem/halfvolejem míč na brankáře ve chvíli, kdy se přemístí před danou metu. Střely míří na brankářův obličej tak, aby brankář míč tlumil oběma rukama v prstech.

 

Obměny:

-         přesuny jinou formou běhu (běh stranou, použití prvků běžecké abecedy)

-         střely polovysoké, brankář chytá „do koše“

 

 

  1. Rozvoj chytání v pádu

 

 

 

Popis cvičení:

 Brankář stojí u pravé tyče. Trenér střílí dvě střely. První střelu razantní po zemi do pádu brankáře, druhou kope/hází polovysokou/vysokou opět tak, aby ji brankář chytal v pádu. Důraz na rychlé postavení po chycení první střely.

 

Obměny:

-         Měnit způsob střel (po zemi, polovysoká, vysoká, s odskokem)

-         Brankář začíná v poloze (na břiše, na zádech…)

 

  1. Rozvoj pohybu po brankové čáře, práce nohou

Obrazek

 

Popis cvičení:

 Brankář v postavení podle obrázku, chytá střelu od druhého brankáře (stojícího ve vzdálenosti cca.5 metrů), který střílí volejem/halfvolejem z ruky tak, aby brankář chytal míč ve stoje. Po chycení první střely se brankář co nejrychleji přesouvá do prostoru mezi druhou metu a tyč a chytá střelu od trenéra z 10 – 15 metrů.

 

Obměny:

-         různé formy střel jak od trenéra, tak od asistujícího brankáře

 

 

  1. Výběr místa (stavění se proti střelci)

Obrazek

 

Popis cvičení:

 Trenér a dva asistující brankáři stojí na hranici velkého pokutového území, každý v jiném úhlu vzhledem k bráně (viz.obr.). Brankář stojí na brankové čáře zády do hřiště. Trenér gestikulací určí jednoho střelce a poté dá pokyn brankáři k otočení se. Ve chvíli, kdy se brankář otočí čelem do hřiště, se rozbíhá určený střelec, brankář reaguje na jeho pohyb, přesouvá se do správného úhlu proti střelci a chytá jeho střelu.

Pozn. Střelci musí mít dostatečně velký rozběh, aby se brankář stihl přesunout

 

Obměny:

-         Brankář začíná cvičení v poloze (na břiše, vsedě atd.)

-         Trenér nestřílí,ale místo toho cloní brankáři ve výhledu

5. Chytání centrovaných míčů

Obrazek

Popis cvičení:

 Trenér s míči v prostoru u rohového praporku, brankář stojí zády k němu. Na pokyn trenéra se brankář otáčí a chytá centrovaný míč od trenéra. Důraz na včasnou reakci, na chycení míče v co nejvyšším bodu dráhy letu.

 

Obměny:

-         Brankář reaguje až na samotný zvuk trenérova kopnutí do míče

 

 

 

6. Zakládání útoku

 

Obrazek

Popis cvičení:

 

Brankář ve velkém pokutovém území, trenér s míči u levé postranní čáry, ve vzdálenosti cca. 25 metrů od branky, asistující brankář za půlící čárou u pravé postranní čáry. Trenér, přihrává míč po zemi na brankáře, ten jedním dotykem přijímá přihrávku a druhým dotykem přihrává vzduchem na asistujícího brankáře. Důraz na rychlost a zároveň PŘESNOST provedení!

 

Obměny:

-         Zařazení napadajícího hráče, který dostane brankáře pod tlak

-         Různě složité přihrávky od trenéra